• 0 Items - 0,00
  • Brak produktów w koszu

Regulamin Sklepu Internetowego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego mando.pl jest Wydawnictwo WAM z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kopernika 26, REGON 040020141-00047, NIP 676-007-77-96.
 2. Sklep Internetowy mando.pl stanowi integralną część Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa WAM i prowadzi sprzedaż produktów przedstawionych na witrynie mando.pl.
 3. Sklep przyjmuje zamówienia z terenu Polski oraz z zagranicy.

§2. Zamówienia

 1. Sklep Internetowy mando.pl przyjmuje zamówienia składane:
  1. poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie mando.pl
  2. pocztą elektroniczną e-mail: [email protected]
  3. telefonicznie nr: +48 12 62 93 270
 2. Zamówienia składane telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyjątkiem dni świątecznych.
 3. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie mando.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę.
 4. Do złożenia zamówienia elektronicznego nie jest wymagane założenie konta. Konto może jednak założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail. Konto zakładane jest automatycznie dla Klienta dokonującego zamówienie po raz pierwszy w momencie, gdy Klient złoży chęć zakupienia towarów w koszyku.
 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.
 6. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia natychmiast po złożeniu zamówienia.
 7. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 8. Klient może sprawdzać aktualny przebieg realizacji zamówienia na swoim koncie po zalogowaniu się do Sklepu. W przypadku składania kolejnych zamówień dane adresowe Klienta są pobierane z ustawień jego konta.
 9. Księgarnia w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

§3. Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
 2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni.
 3. Klient akceptując postanowienia niniejszego regulaminu wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT do każdego złożonego przez siebie zamówienia i po skompletowaniu towaru.
 4. Klient ma prawo wyboru formy płatności. W przypadku dostawy towaru na terytorium Polski Klient może uregulować należność przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), przelewem elektronicznym (e-przelewem) lub kartą płatniczą w systemie firmy PayU, przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP SA I O.KRAKÓW 42 1020 2892 0000 5202 0241 6162
 5. W przypadku dostawy towaru poza terytorium Polski Klient może uregulować należność przelewem elektronicznym (e-przelewem) lub kartą płatniczą w systemie firmy PayU, oraz przelewem na konto: SWIFT: BPKOPLPW IBAN: PL 42 1020 2892 0000 5202 0241 6162
 6. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-17.00.
 7. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym oraz kartą płatniczą są przekazywane do realizacji do 24h. Zamówienia płatne przelewem/przekazem są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Wydawnictwa WAM.
 8. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem/przekazem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 9. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów księgarnia może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.

§4. Czas realizacji i koszty wysyłki

 1. Zamówiony towar jest dostarczany wyłącznie na terytorium Polski za pośrednictwem firm: FedEx, Inpost lub Poczty Polskiej. 
 2. Czas realizacji zamówienia złożonego do godz. 12.00 wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
 3. Klient ponosi koszty dostawy towaru na terytorium Polski w kwocie zależnej od wartości zamówienia liczonej po uwzględnieniu rabatu, formy płatności i sposobu wysyłki:
  • 10,50zł – za zamówienia płatne z góry dostarczane przez Inpost lub Pocztę polską
  • 14,50zł – za zamówienia płatne przy odbiorze lub dostarczane przez FedEx

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.
 2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Księgarnię Internetową WAM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia Internetowa WAM zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia klientowi zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Księgarnię Internetową WAM o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  Księgarnia Wysyłkowa Wydawnictwa WAM
  ul. Kopernika 26
  31-501 Kraków
 8. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Wydawnictwo wyraźnie zaproponowało inne rozwiązanie.

§6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.
 2. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.
 3. Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.
 4. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.
 5. Towar reklamowany należy odsyłać na adres:
  Księgarnia Wysyłkowa Wydawnictwa WAM
  ul. Kopernika 26
  31-501 Kraków
  z dopiskiem „reklamacja”.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy WAM jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
 2. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2023 roku.