...
  • 0 Items - 0,00
    • Brak produktów w koszu

Autor

Absolwentka III LO im. Kochanowskiego oraz wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Mama bliźniaków z dietetycznym wyrokiem.

Hanka Ciężadło

Absolwentka III LO im. Kochanowskiego oraz wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Mama bliźniaków z dietetycznym wyrokiem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.